Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Välkommen till Frosta innebandyförening!
Frosta innebandyförening startades 1993 i Höör och vi har idag ca 200 aktiva innebandyspelare.

Vi har innebandyskola för mindre barn, lag i alla åldrar upp till HerrlagDamlag och motionär.

Årsmöte 29/3-2020 kl 16.00
2020-03-15 21:25
Hej,
Vi hälsar samtliga medlemmar välkomna på årsmöte i idrottshallen den 29/3 2020 kl 16.00

Agenda:

1.       Fastställande av röstlängd för mötet.

2.       Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.       Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.       Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.       Fastställande av föredragningslista.

6.       a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

          b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7.       Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

8.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för tid revisionen avser.

9.       Fastställande av medlemsavgifter.

10.     Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande                                   verksamhetsåret.

11.     Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.     Val av

a)       Föreningens ordförande för en tid av 1 år.

b)       Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

c)       Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.

d)       Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.

e)       En revisor jämte en revisorsuppleant för en tid av ett år.

          I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

f)       Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 
          ordförande.

13.     Övriga frågor.

För att inkomna motioner skall kunna hanteras skall de vara styrelsen tillhanda senast den 22/3.

Välkomna!

Styrelsen
2020-03-13 14:27
Årsmötet på söndag 15/3 kl 18.00 kommer att hållas som planerat
All verksamhet upphör
2020-03-13 06:29
Vi i Frosta följer Skånes innebandyförbunds riktlinjer. Från och med idag den 13 mars 2020 ställs all verksamhet in. Helgens matcher är inställda samt all träning tills andra riktlinjer kommer.  Även avslutningen ställs tyvärr in.

Herrlaget ska dock genomföra sina sista matcher.

Frosta tackar för allt stöd och engagemang under denna säsongen!
Årsmöte 15/3 Kl 18.00
2020-01-30 20:18
Hej,
Vi hälsar samtliga medlemmar välkomna på årsmöte i idrottshallen den 15/3 kl 18.00

Agenda:

1.       Fastställande av röstlängd för mötet.

2.       Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.       Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.       Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.       Fastställande av föredragningslista.

6.       a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

          b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7.       Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

8.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för tid revisionen avser.

9.       Fastställande av medlemsavgifter.

10.     Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande                                   verksamhetsåret.

11.     Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.     Val av

a)       Föreningens ordförande för en tid av 1 år.

b)       Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

c)       Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.

d)       Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.

e)       En revisor jämte en revisorsuppleant för en tid av ett år.

          I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

f)       Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 
          ordförande.

13.     Övriga frågor.

För att inkomna motioner skall kunna hanteras skall de vara styrelsen tillhanda senast den 26/2.

Välkomna!

Styrelsen
Frosta IBF -Bromölla IBK
2020-01-24 11:40
Ikväll är det dags för ny hemmamatch då Bromölla kommer på besök! 

Matchstart 19 30. Fri entré och kiosken är öppen.

Välkomna!
Nyheter från våra lag
HJ18, 06/07 13:05 
HJ18, 17/06 12:39 
HJ18, 13/05 10:27 
P05, 13/03 10:42 
 
Sponsorer