Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Årsmöte 29/3-2020 kl 16.00
2020-03-15 21:25
Hej,
Vi hälsar samtliga medlemmar välkomna på årsmöte i idrottshallen den 29/3 2020 kl 16.00

Agenda:

1.       Fastställande av röstlängd för mötet.

2.       Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.       Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.       Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.       Fastställande av föredragningslista.

6.       a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

          b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7.       Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

8.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för tid revisionen avser.

9.       Fastställande av medlemsavgifter.

10.     Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande                                   verksamhetsåret.

11.     Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.     Val av

a)       Föreningens ordförande för en tid av 1 år.

b)       Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

c)       Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.

d)       Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.

e)       En revisor jämte en revisorsuppleant för en tid av ett år.

          I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

f)       Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 
          ordförande.

13.     Övriga frågor.

För att inkomna motioner skall kunna hanteras skall de vara styrelsen tillhanda senast den 22/3.

Välkomna!

Styrelsen

Nyhetsarkiv
2020-03-13 14:27
All verksamhet upphör2020-03-13 06:29
Årsmöte 15/3 Kl 18.002020-01-30 20:18
2019-09-12 17:12
Damträning2019-09-02 19:17
Säsongsavslutning2019-03-07 21:21
Årsmöte 25/3 kl 19.002019-02-10 20:43
Hemmamatch2019-02-06 23:24
2018-09-17 09:33
Säsongsavslutning2018-03-08 14:59
Årsmöte 4/3 kl 17.002018-02-01 20:02
Säsongsavslutning2017-03-27 22:14
Årsmöte 5/3 kl 17.002017-01-30 21:31
Publikstöd!2017-01-18 20:39
Diegodigge 3/122016-11-29 08:04
Diegodigge2016-10-12 20:24
Slutstrid i Div 4!2016-03-13 21:45
2016-02-23 13:00
Frosta IBF A-lag 15/162015-10-17 11:18
A-lag Säsongen 2015/162015-07-29 17:40
Sarg och Resultattavla2015-06-21 09:10
Provträning 2/62015-05-21 20:18
Avslutning2015-03-30 23:44
Nycklar2015-03-06 16:34
Kiosken2015-02-17 08:38
Årsmöte 15/3 kl 172015-02-11 20:42
Avslutning 27/32015-02-11 20:37
Kiosken2014-12-30 09:51
Artikel i lokaltidningen2014-09-23 11:06
Hemmapremiär!2014-09-10 22:02
Sekretariat och Tränare2014-09-02 16:24
Träningstider 2014/20152014-08-20 08:02
A-lag på gång igen.2014-05-23 12:00
 
Sponsorer